GIS riešenia

Zdroje voľne dostupných priestorových dát

Home  >>  Tipy a triky  >>  Zdroje voľne dostupných priestorových dát

Dátum zverejnenia: máj 30, 2018, Autor: , Kategória: Tipy a triky, Kľúčové slová: ,,, , With Bez komentárov

Prinášame Vám prehľad vybraných užitočných zdrojov priestorových dát, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie alebo ako webové mapové služby.

Uvedené priestorové dáta môžete pohodlne sťahovať vo formátoch podporovaných v rôznych GIS aplikáciach a sú zverejnené najmä vo forme Open Data resp. otvorených dát. Rovnako môžete vo svojich GIS aplikáciach pohodlne využívať uvedené webové mapové služby (WMS), ktoré sú v štandarde OGC a pracujú na princípe klient-server. Tieto dáta si môžete pridať aj do svojich mapových portálov.

Priestorové dáta na stiahnutie:

Druh dát Zdroj dát
Územné a správne usporiadanie Slovenska   GKÚ Bratislava
Administratívne členenie svetových krajín a ďalšie dáta Diva GIS
Dáta z OpenStreetMap ako budovy, cesty, železničné trate, využitie územia, vodné toky a plochy pre celý svet Geofabrik
Geografické a environmentálné priestorové dáta pre celý svet v menších mierkach Natural Earth
Európske dáta z oblasti ochrany životného prostredia Európska environmentálna agentúra

Prirodzene rôzne dátové sady z celého sveta je možné nájsť aj na stránkach ESRI, konkrétne v sekcii ArcGIS Hub, kde je možné prehľadávať dostupné a aj pridávať nové Open Data.

Širokú škálu dát poskytuje aj európsky projekt Copernicus, ktorý sa zoberá diaľkovým prieskumom zeme a otvorené GIS dáta poskytuje vo viacerých službách, medzi ktoré patria napríklad:

  • Land monitoring service poskytuje dáta na rôznych úrovniach spracovania, na portáli nájdeme napríklad dáta z Urban Atlas, NATURA 2000, Corine Land Cover a mnoho ďalšieho.
  • Atmosphere monitoring service umožňuje získať dáta o ovzduší a atmosferických podmienkach.

Viac informácii o možnostiach využitia dát z programu Copernicus v GIS nájdete v článku tu.

Mnohé z dát, ktoré sú prístupné na stiahnutie sú tiež súčasťou webových mapových služieb nižšie.

Webové mapové služby

Názov služby Link služby
Národný Geoportál a Geportál SAŽP http://nipi.sazp.sk/arcgis/services
Základné mapy na portáli SAŽP http://tiles.geop.sazp.sk/base/service?
Geoportál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra https://gis.geology.sk/arcgis/services
Lesnícky GIS http://gis.nlcsk.org/arcgis/rest/services
Služby ArcGIS Online http://services.arcgisonline.com/arcgis/services
Služby projektu Copernicus a EEA http://copernicus.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/
ZB GIS https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms/service.svc/get?

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *