GIS riešenia


VIAC NEŽ LEN MAPYPriestorové vyjadrenie informácií umožňuje pochopiť vzťahy a súvislosti v území.Informácie sú významným zdrojom rozvoja spoločnosti. Väčšina informácií má vzťah k nejakému konkrétnemu miestu.

Dobrý manažment informácií šetrí čas, znižuje náklady a zvyšuje efektivitu rozhodnutí.


Cieľom GIS riešení je poskytovať informácie o území tou najvhodnejšou formou a zvyšovať efektivitu práce.

   

Vytváranie mapových služieb a aplikácií.
Zavádzanie geografických informačných systémov.
Práca s priestorovými dátami.
Kombinácia znalostí z oblastí regionálneho rozvoja a územného plánovania s GIS technológiami.
Nezávisle profesionálne riešenia vychádzajúce z Vašich individuálnych potrieb.

Novinky na našom blogu


Momentálne žiadne nové články

Spolupracujeme

  • EnviArch - architektonický ateliér (spracovateľ územných plánov)
  • SPECTRA CENTRUM EXCELENTNOSTI - Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania