GIS riešenia


VIAC NEŽ LEN MAPYPriestorové vyjadrenie informácií umožňuje pochopiť vzťahy a súvislosti v území.Informácie sú významným zdrojom rozvoja spoločnosti. Väčšina informácií má vzťah k nejakému konkrétnemu miestu.

Dobrý manažment informácií šetrí čas, znižuje náklady a zvyšuje efektivitu rozhodnutí.


Cieľom GIS riešení je poskytovať informácie o území tou najvhodnejšou formou a zjednodušovať prácu.

   

 

Medzi GIS riešenia patrí:
Vytváranie mapových služieb a aplikácií
Zavádzanie geografických informačných systémov
Práca s priestorovými dátami
Využitie GIS v regionálnom rozvoji a územnom plánovaní
Súbor nadväzujúcich a súvisacich aktivít

Novinky na našom blogu


Najčastejšie chyby pri budovaní GIS

Pri zavádzaní geografických informačných systémov v inštitúciach alebo podnikoch sa často vyskytujú rôzne chyby, ktorým je potrebné venovať pozornosť. V tomto blogu uvádzame zoznam najčastejších z nich. 1. Chceme GIS, lebo je trendy Hoci GIS nie je najnovšou technológiou, jeho popularita rastie a vzniká tzv. “Hurá efekt”. Pritom sa zabúda…

Zdroje voľne dostupných priestorových dát

Prinášame Vám prehľad vybraných užitočných zdrojov priestorových dát, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie alebo ako webové mapové služby. Uvedené priestorové dáta môžete pohodlne sťahovať vo formátoch podporovaných v rôznych GIS aplikáciach a sú zverejnené najmä vo forme Open Data resp. otvorených dát. Rovnako môžete vo svojich GIS aplikáciach pohodlne…

Spolupracujeme

  • EnviArch - architektonický ateliér (spracovateľ územných plánov)
  • SPECTRA CENTRUM EXCELENTNOSTI - Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania