GIS riešenia


VIAC NEŽ LEN MAPYPriestorové vyjadrenie informácií umožňuje pochopiť vzťahy a súvislosti v území.Informácie sú významným zdrojom rozvoja spoločnosti. Väčšina informácií má vzťah k nejakému konkrétnemu miestu.

Dobrý manažment informácií šetrí čas, znižuje náklady a zvyšuje efektivitu rozhodnutí.


Cieľom GIS riešení je poskytovať informácie o území tou najvhodnejšou formou a zjednodušovať prácu.

   

 

Medzi GIS riešenia patrí:
Vytváranie mapových služieb a aplikácií
Zavádzanie geografických informačných systémov
Práca s priestorovými dátami
Využitie GIS v regionálnom rozvoji a územnom plánovaní
Súbor nadväzujúcich a súvisacich aktivít

Novinky na našom blogu


Momentálne žiadne nové články

Spolupracujeme

  • EnviArch - architektonický ateliér (spracovateľ územných plánov)
  • SPECTRA CENTRUM EXCELENTNOSTI - Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania