GIS riešenia

Spracovanie osobných údajov

Home  >>  Kontaktujte nás  >>  Spracovanie osobných údajov

SZČO Ing. Marián Špacír, Stromová 908/6, 900 66 Vysoká pri Morave  spracúva osobné údaje klientov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a to za účelom predkladania obchodných ponúk, ako i poskytnutia služieb.

V súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov vyplnením kontaktného formulára udeľujete SZČO Ing. Marián Špacír, Stromová 908/6, 900 66 Vysoká pri Morave, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, na účely možného predkladania obchodných ponúk, ako i poskytnutia odborných služieb. Súhlas udeľujete na dobu neurčitú. Súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať oznámením zaslaným na adresu Stromová 908/6. Práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ostávajú zachované.

Vyplnením kontaktného formulára a prídávaním komentárov dobrovoľne udeľujete SZČO Ing. Marián Špacír, so sídlom Stromová 908/6, 900 66 Vysoká pri Morave, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov uvedených v žiadosti (meno, priezvisko, e-mail, telefón) na účel možného predloženia ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujete odo dňa jeho poskytnutia na dobu 3 rokov. Taktiež beriete na vedomie, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu  Stromová 908/6, 900 66 Vysoká pri Morave.