Priestorové analýzy pomohli pri plánovaní sociálnych služieb v Trenčíne

Mesto Trenčín pristúpilo k spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta pre obdobie 2018-2021 s výhľadom do roku 2030 Prostredníctvom komunitného plánu mesto Trenčín napĺňa nielen požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Trenčín ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov…