GIS riešenia

Mapové portály

Home  >>  Ponuka riešení  >>  Mapové portály

Mapový portál, známy aj ako WebGIS, predstavuje webovú mapovú aplikáciu, ktorá slúži na prezeranie, prehľadávanie a prezentáciu informácií vyobrazených vo forme interaktívnej mapovej kompozície.

V posledných rokoch sa mapové aplikácie na webe rozmáhajú a umožňujú verejnosti prístup k širokému množstvu geografických (priestorových) dát. Patria medzi ne nielen Google mapy, Bing mapy, ale aj technologicky pokročilejšie mapové portály ako webové geografické informačné systémy (Web-GIS). Pre tvorbu vlastných mapových aplikácii je možné využiť širokú škálu platených alebo voľne dostupných IT produktov, rovnako aj prístupné knižnice API (rozhranie pre programovanie aplikácií).

Zriadenie mapového portálu

Pri výstavbe mapového portálu a GIS vo všeobecnosti je kľúčové vhodné spracovanie dát tak, aby poskytovali ucelené informácie, ktoré sú jednoducho dostupné a zjednodušujú procesy potrebné na získanie požadovaných informácií.

Prioritou nie je podoba finálneho rozhrania mapovej aplikácie, ale sú to strategické riešenia, ktoré odrážajú skutočné potreby a možnosti klienta s ohľadom na koncových užívateľov, a ich požiadavky na získavanie informácií, vrátane responzívneho zobrazenia pre rôzne typy zariadení (smartfóny, tablety, …). Hlavnou ideou je teda, aby každá databáza (vrstva dát) plnila nejaký účel najmä z pohľadu užívateľa ako prijímateľa informácie.

Hlavné dôvody, prečo zriadiť mapový portál:

 • rýchly a účelný prostriedok šírenia priestorových informácií
 • atraktívna prezentácia informácií v ľahko zrozumiteľnej forme
 • prepojenie dát (informácií) z rôznych zdrojov
 • digitalizácia agendy
 • široká škála postupov ako ho zriadiť a udržiavať

Znázornenie fungovania mapového portálu:

*Spustenie mapového portálu vyžaduje cloudové alebo serverové riešenie umiestnenia dát.

Funkcie mapového portálu

 • prepínanie medzi vrstvami dát
 • meranie vzdialenosti a plôch
 • dopytové prehľadávanie dát
 • výber dát z mapy
 • kreslenie
 • tlač mapových výstupov
 • pridanie dát vo forme WMS
 • zdieľanie
 • rôzne podkladové mapy (ortofotomapy, uličné mapy, google maps, terénne mapy …)

 
Aby ste sa vyhli chybám pri zavádzaní GIS odporúčame si prečítať náš blog, kde nájdete zoznam najčastejších chýb pri zavádzaní GIS.