GIS riešenia

Ponuka riešení

Home  >>  Ponuka riešení

Charakteristika našich riešení

Vytvárame nezávisle profesionálne riešenia vychádzajúce z Vašich individuálnych potrieb tak, aby plnili vopred stanovený účel a boli priateľské k užívateľom. Naše riešenia majú za cieľ zvyšovať efektivitu práce a poskytovať informácie o území tou najvhodnejšou formou.

Pri riešeniach nie sme viazaní vlastnými alebo zmluvnými produktami. Vždy hľadáme to najoptimálnejšie riešenie podľa Vašich reálnych potrieb, či už sa jedná o bezplatný “open source” alebo platené licencované produkty. Prioritou je nezávislosť zákazníka od dodávateľa vrátane zdieľania dát a know-how, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri zdokonaľovaní služieb.

Špecializujeme sa najmä na priestorový rozvoj. Kombinujeme skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania s GIS technológiami, pričom vzniká nový pohľad na rozvoj miest, obcí a regiónov.

Ponuka služieb


Digitálny územný plán

Mapový portál


 

Ďalej ponúkame

 • Manažment a spracovanie priestorových dát a databáz priestorových informácií (Spatial Data Infrastructure)
 • Priestorové analýzy (lokalizácia, dostupnosť, …)
 • Tvorba mapových výstupov a 3D modelov
 • Tvorba webových mapových služieb (WMS)
 • Digitalizácia papierových a rastrových máp
 • Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti GIS riešení

 

Zobraziť referencie a realizované projekty

Digitálny územný plán 

Digitálny územný plán (ÚPN) tvorí vyobrazenie grafickej časti a databázy s priestorovými informáciami. Digitálny ÚPN umožňuje:

 • rýchle vypracovanie územnoplánovacích informácií
 • zvýšenie detailu a presnosti ÚPN
 • zlúčenie Zmien a doplnkov ÚPN
 • prezeranie a prepínanie medzi vrstvami (databázami) funkčných zložiek ÚPN
 • vyhľadávanie podľa parcelných čísel KN
 • zverejnenie formou mapového portálu
 • a mnoho ďalšieho

viac informácií

Mapový portál 

Mapový portál predstavuje webovú mapovú aplikáciu, ktorá slúži na prezeranie, prehľadávanie a prezentáciu informácií vyobrazených vo forme interaktívnej mapovej kompozície.

viac informácií