GIS riešenia

Ponuka riešení

Home  >>  Ponuka riešení

Hlavná ponuka služieb

Digitálny územný plánDigitálny územný plán (ÚPN) tvorí interaktívne vyobrazenie grafickej časti ÚPN s prístupom k databáze s priestorovými informáciami o regulácii využívania územia vrátane množstva výhod oproti štandardne zverejnenému ÚPN.
Mapový portál Mapový portál predstavuje webovú mapovú aplikáciu, ktorá slúži na prezeranie, prehľadávanie a prezentáciu informácií vyobrazených vo forme interaktívnej mapovej kompozície.
Riešenia pre samosprávyVďaka GIS riešeniam je pre samosprávu, obyvateľov, odborné inštitúcie a odbornú verejnosť pochopenie vzťahov a súvislostí v území jednoduchšie. Základom riešení je tvorba priestorového informačného systému podľa reálnych potrieb a možností samosprávy.
Priestorové analýzyPriestorová analýza je proces skúmania trendov, vzorcov a vzťahov medzi prvkami a javmi v území. Priestorové analýzy zahŕňajú lokalizačné, dochádzkové, terénne, štatistické analýzy, plánovanie ciest a pod.

Ďalej ponúkame

  • Manažment a spracovanie priestorových dát a databáz priestorových informácií (Spatial Data Infrastructure)
  • Tvorba mapových výstupov a 3D modelov
  • Tvorba webových mapových služieb (WMS)
  • Digitalizácia papierových a rastrových máp
  • Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti GIS riešení

Charakteristika našich riešení

Profesionálne riešenia, ktoré poskytujú informácie o území v ľahko zrozumiteľnej a dostupnej forme.
Pri riešeniach nie sme viazaní vlastnými alebo zmluvnými produktami. Vždy hľadáme to najoptimálnejšie riešenie podľa Vašich reálnych potrieb, či už sa jedná o bezplatný “open source” alebo platené licencované produkty.
Medzi priority patrí aj nezávislosť zákazníka od dodávateľa vrátane zdieľania dát a know-how, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri zdokonaľovaní služieb.
Špecializujeme sa najmä na priestorový rozvoj. Kombinujeme skúsenosti v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania s GIS technológiami, pričom vzniká nový pohľad na rozvoj miest, obcí a regiónov.

Zobraziť referencie a realizované projekty